Nieuwe rijwoningen nog massaal aan het aardgas

Nieuwe rijwoningen nog massaal aan het aardgas

Nieuws Nieuwe rijwoningen nog massaal aan het aardgas Het besluit van Minister Wiebes om de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen te schrappen, roept een sterke contrareactie op vanuit de bouwsector. Onderzoek van Bouwtrend toont aan dat nieuwe rijwoningen nog...
Release notes versie 1.2.0

Release notes versie 1.2.0

In Bouwtrend versie 1.2.0 zijn de volgende nieuwe features beschikbaar gekomen: De weergave van het scatterdiagram is uitgebreid. Bouwtrend bepaalt de samenhang tussen de gekozen variabelen en geeft dit weer in een regressielijn. Door te kijken naar de...
Opmars balansventilatie dankzij warmtepomp

Opmars balansventilatie dankzij warmtepomp

Nieuws Opmars balansventilatie dankzij warmtepomp Het opheffen van de aansluitplicht op aardgas heeft niet alleen consequenties voor het verwarmingssysteem. Uit onderzoek van Bouwtrend blijkt dat de toename van het aantal warmtepompen leidt tot een duidelijke opmars...
Release notes versie 1.2.0

Release notes versie 1.1.0

In Bouwtrend versie 1.1.0 zijn de volgende nieuwe features beschikbaar gekomen: De manier waarop het kenmerk “datum berekening” gebruikt kan worden is aangepast. Dit kenmerk kan nu eenvoudig gegroepeerd worden in dagen, weken, maanden, kwartalen en jaren. De...