Nieuws

Nieuwe rijwoningen nog massaal aan het aardgas

jun 20, 2018

Het besluit van Minister Wiebes om de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen te schrappen, roept een sterke contrareactie op vanuit de bouwsector. Onderzoek van Bouwtrend toont aan dat nieuwe rijwoningen nog massaal worden voorzien van een gasketel voordat het verbod hierop vanaf 1 juli in werking treedt. Dat blijkt uit analyse van de energieprestatieberekeningen uit 2018 voor meer dan 13.000 nieuwe rijwoningen.

Contrareactie

Vooral het omzeilen van de kostenverhoging lijkt ertoe te leiden dat bouwplannen met een gasaansluiting nog snel in de vergunningsprocedure worden gebracht. In de maanden januari en februari van 2018 werd er voor 2.800 rijwoningen een energieprestatieberekening voor de vergunningsaanvraag opgesteld. Hiervan was minder dan de helft voorzien van een gasaansluiting. Kijken we echter naar de aanvragen van maart, april en mei, dan blijkt dat 62,8 procent van de ruim 8.200 nieuwe rijwoningen nog geheel of gedeeltelijk worden verwarmd met een gasketel. Deze trend zet zich ook door in de eerste twee weken van juni.

Kostenverhoging

In april deed de bouwsector nog het dringende verzoek aan de Ministers Wiebes en Ollongren om de ingangsdatum uit te stellen tot 1 januari 2019. Naar het oordeel van het Lente-akkoord leidt het overhaaste verbod ertoe dat veel bouwplannen die nu in de ontwerpfase zitten ingrijpend gewijzigd moeten worden. Dit vergt een langere ontwerptijd en heeft bovendien een aanzienlijke kostenverzwaring tot gevolg, waardoor bouwplannen mogelijk financieel onhaalbaar worden. De meerkosten om gasloos te verwarmen kunnen namelijk oplopen tot meer dan 10.000 euro per woning.

Deze extreme stijging van het aantal nog nieuw te bouwen woningen met een gasaansluiting doet zich alleen voor bij de rijwoningen. Bij appartementen en vrijstaande woningen is deze trend niet waarneembaar. Hier zijn een aantal logische verklaringen voor te geven. Zo worden veel appartementencomplexen gebouwd voor de sociale huursector. Corporaties willen met het oog op de toekomst geen gasaansluiting in hun nieuwbouwappartementen. Vrijstaande woningen worden daarentegen vaak ontwikkeld vanuit particulier opdrachtgeverschap. Veel particuliere opdrachtgevers kiezen bewust voor duurzame verwarmingsvoorzieningen. In tegenstelling tot de vrijstaande sector worden rijwoningen doorgaans projectmatig ontwikkeld door projectontwikkelaars of aannemersbedrijven. De toekomstige eigenaar heeft daar veel minder inspraak in de keuze voor het verwarmingssysteem. Omdat het ontwerp en de verkoopprijs van een rijwoning al in een vroegtijdig stadium zijn vastgesteld kunnen de extra kosten voor een gasloze installatie minder makkelijk worden doorberekend aan de toekomstige eigenaar.

Bouwtrend B.V.

Casuariestraat 5
2511 VB Den Haag
+31 (0)88 3467 925
KvK-nummer: 68998902