Nieuws

Gasbeleid Wiebes werpt vruchten af in nieuwbouw

sep 17, 2018

Het aardgasbeleid van Minister Wiebes begint duidelijk z’n vruchten af te werpen in de nieuwbouwsector. Het schrappen van de gasaansluitplicht per 1 juli 2018 leidt tot een forse daling van het aantal nieuwbouwprojecten met een gasketel. Vooral de warmtepomp is in de maanden juli en augustus met een duidelijke opmars bezig. Dit concludeert Bouwtrend na analyse van de energieprestatieberekeningen in de laatste twee maanden van meer dan 15.000 nieuwbouwwoningen.

Verbod loont

Sinds 1 juli 2018 mag er alleen nog bij hoge uitzondering een bouwvergunning worden afgegeven voor nieuwbouwwoningen met een gasaansluiting. Deze uitzondering geldt bijvoorbeeld als blijkt dat gasloze alternatieven leiden tot vertraging van bouwprojecten of resulteren in een onrendabele kostenverhoging. De aankondiging van dit besluit leidde aanvankelijk tot een enorme stijging van het aantal ingediende vergunningsaanvragen voor woningen met een gasketel. Het schrappen van de aansluitplicht per 1 juli dit jaar laat hierin nu een duidelijke trendbreuk te zien.

Richard Schmidt, directeur van Bouwtrend hierover: “De populariteit van de gasketel in de nieuwbouw was al langere tijd op z’n retour. Maar van maart tot juni zagen we duidelijk een schrikreactie. De bouw- en installatiesector dienden nog snel hun bouwaanvragen met een gasketel in. We zagen daarin dezelfde tendens terug als in de Gasmonitor van Natuur & Milieu, Stedin en Alliander. Nu het schrappen van de gasaansluitplicht een feit is, zien we de impact daarvan direct terug in de energieprestatieberekeningen. Blijkbaar helpt een dwingend verbod om de energietransitie echt op gang te brengen.”

Trend zichtbaar bij alle woningtypes

Bij appartementen was het al langer zichtbaar dat de warmtepomp en in mindere mate de stadsverwarming werd gebruikt als alternatief voor de ketel. Appartementencomplexen zijn vaak geheel of gedeeltelijk corporatiebezit. En corporaties willen met het oog op de toekomst geen gasaansluiting in hun nieuwbouwappartementen. Nieuw is dat sinds juli ook bij rijwoningen vaker voor een warmtepomp wordt gekozen in plaats van de ketel. Deze woningen worden vaker projectmatig gebouwd voor de koopsector.

Schmidt heeft hiervoor een duidelijke verklaring: “We merken dat het voor rijwoningen lastig is om halverwege het ontwerpproces nog te switchen van een gasketel naar bijvoorbeeld een warmtepomp. Vaak leidt dit tot ingrijpende ontwerpwijzigingen en hogere stichtingskosten. Het is niet alleen een kwestie van: ketel eruit en warmtepomp erin. Je moet ook ruimte hebben om de bijbehorende boiler voor warm water op een goede plek in de woning kwijt te kunnen. Daarnaast zien we dat het ventilatiesysteem meestal wordt aangepast van een mechanisch systeem naar balansventilatie vanwege de warmtepomp. Door de extra ventilatiekanalen moet vaak een deel van de constructie worden herzien.”

Juist vanwege de kans op vertraging van de bouwproductie en de soms onrendabele kostenverhogingen nam Minister Wiebes in de Ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht een overgangstermijn op. Het college van B&W van de gemeente waar de bouwaanvraag wordt ingediend, mag tot 1 januari 2019 besluiten om in bovenstaande gevallen alsnog de aansluiting op het aardgasnet toe te staan.

Bouwtrend B.V.

Casuariestraat 5
2511 VB Den Haag
+31 (0)88 3467 925
KvK-nummer: 68998902