In Bouwtrend versie 1.1.0 zijn de volgende nieuwe features beschikbaar gekomen:

 • De manier waarop het kenmerk “datum berekening” gebruikt kan worden is aangepast. Dit kenmerk kan nu eenvoudig gegroepeerd worden in dagen, weken, maanden, kwartalen en jaren. De bijbehorende grafiek is niet langer een staaf- maar een lijndiagram, waardoor een trend in de loop van de tijd makkelijker te identificeren is.
 • Bij het maken van een scatterdiagram is het mogelijk geworden om de onderliggende data als een tabel te downloaden. De gebruiker kan deze tabel gebruiken om een eigen grafische weergave te genereren of de data naar eigen inzicht te bewerken.
 • Er is een knop toegevoegd om alle filters in 1 keer te verwijderen.

Daarnaast zijn de volgende problemen verholpen:

 • Het veld bouwjaar was gebaseerd op de invoer van dat veld in de EPC-berekening. Het is gebleken dat veel EPC-rekenaars dit veld niet nauwkeurig invullen. Daarom is de bepaling van het bouwjaar aangepast. Het ‘verwachte bouwjaar’ wordt nu door Bouwtrend berekend op basis van de laatste aanpassing aan de berekening door de gebruiker. Vanaf de laatste aanpassing wordt de doorlooptijd als volgt per woningtype bepaald:
  • tussen-, hoek- en twee-onder-een-kapwoningen: 1 jaar en 3 maanden.
  • vrijstaande woning: 9 maanden.
  • appartementengebouw met minder dan 50 appartementen: 1,5 jaar.
  • appartementengebouw met 51-200 appartementen: 2 jaar.
  • appartementengebouw met meer dan 200 appartementen: 2,5 jaar.
 • Getallen met decimalen kunnen nu zowel met een punt als met een komma ingevoerd worden. Hierdoor kan het numerieke toetsenbord gebruikt worden bij het invoeren van getallen. Bouwtrend wijzigt de notatie vanzelf naar een komma, zodat getallen in decimalen altijd eenduidig weergegeven worden.
 • In Bouwtrend was de datumnotatie op sommige plekken conform de Nederlandse notatie dd-mm-jjjj maar op andere plekken de Amerikaanse notatie mm-dd-jjjj. Dit is overal omgezet naar de in Nederland gebruikelijke notatie om verwarring te voorkomen.
 • Als een tabel meer dan 15 rijen bevat wordt er geen grafiek meer weergegeven omdat de grafiek dan onleesbaar wordt. Het aantal rijen in de tabel moet gereduceerd worden door meer filters te gebruiken of een andere verdeling (in minder groepen) te kiezen.
 • De sortering van de tabel werkt nu ook correct bij verdeling in numerieke groepen.
 • De sorteervolgorde in de tabel en in de grafiek zijn gesynchroniseerd.
 • De download van de tabel met gegevens van de query geeft geen foutmelding meer bij openen in Excel.
 • De voorgestelde min- en max-waarden bij kenmerken zijn de daadwerkelijke minimale en maximale waarden van de geselecteerde dataset en niet van de hele database.
 • Bij verdeelkenmerken is “aantal woonfuncties” als optie verwijderd omdat dit geen verdeelkenmerk is.
 • Het kleurenpalet bij grafieken is aangepast voor duidelijker onderscheid tussen verschillende kenmerken.
 • De X-as en Y-as bij een stapeldiagram zijn aangepast. Kenmerk 1 komt op de X-as en kenmerk 2 is verwerkt in de stapelfunctie.
 • Gefilterde data werd niet altijd correct weergegeven in de tabel en grafiek. Dit probleem is verholpen.