Nieuws

Verwerking persoonsgegevens

 

  • Voor het naleven van de overeenkomst tussen Bouwtrend en klant en het kunnen leveren van de overeengekomen producten en diensten door Bouwtrend aan klant verwerken wij persoonsgegevens.  Deze Persoonsgegevens zullen op een zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Bouwtrend informeert de klant over het ontdekken van een Datalek. Bouwtrend zal de klant vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.
  • Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.